Święty Jan Paweł II

(Wspólna Sprawa 11)

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W 1938 roku rozpoczął studia polonistyczne, które w 1941 roku musiał przerwać. W czasie okupacji podjął pracę w zakładach Solvay, a następnie w kamieniołomie. Tworzył z przyjaciółmi Teatr Rapsodyczny. W 1942 roku odkrył swoje powołanie, porzucił teatr i wstąpił do tajnego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po wojnie wyjechał na studia do Rzymu, a w 1948 roku został skierowany do parafii w Niegowici, gdzie czas wolny poświęcał młodzieży. Po roku został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie, gdzie też wiele czasu spędzał z młodymi ludźmi, np. wyjeżdżając na wycieczki górskie i spływy kajakowe.

4 lipca 1958 roku został biskupem pomocniczym w Krakowie. Wtedy właśnie zawierzył swój los Matce Bożej ogłaszając hasło posługi „Totus Tuus” – „Cały Twój”. Już jako biskup uczestniczył w II Soborze Watykańskim i odbył wiele zagranicznych podróży ewangelizacyjnych. Czy w tamtych czasach ktoś przypuszczał, że będzie największym pielgrzymem naszych czasów? W 1964 roku został arcybiskupem, a trzy lata później kardynałem. W 1965 roku otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej. Często wyjeżdżał na Podhale i w ukochane Tatry. Tworzył dramaty i poematy. Był bliskim współpracownikiem kardynała Wyszyńskiego, którego nazywał Prymasem Tysiąclecia.

18 października 1978 roku spełniły się słowa Juliusza Słowackiego z wiersza „Słowiański papież”:

„Pośród niesnasków Pan Bóg uderza 
W ogromny dzwon: 
Dla słowiańskiego oto papieża 
Otworzył tron”

Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. W 1979 roku odbył pierwszą zagraniczną pielgrzymkę do Meksyku i kilku państw Ameryki Łacińskiej, gdzie wezwał polityków do przestrzeganiapraw człowieka i wolności religijnej. W czerwcu tego samego roku przybył do Polski, gdzie padły sławne słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” 13 maja 1981 roku został postrzelony przez Mehmeda Alego Agcę. Dzięki Opaczności Bożej szybko powrócił do zdrowia. Jak wielkim trzeba być człowiekiem by odwiedzić zamachowca w więzieniu i wybaczyć mu.

Odbył 104 zagraniczne pielgrzymki. Każdą rozpoczynał od ucałowania ziemi po wyjściu z samolotu. Spotykał się z wyznawcami różnych religii nawołując do ekumenizmu. W 1990 roku Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Federacją Rosyjską, w 1993 roku uznała państwo Izrael. Jan Paweł II wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie odwiedzając w 2000 roku Ziemię Świętą, gdzie modlił się przy Ścianie Płaczu. Dziewięć razy uczestniczył w zainicjowanych przez siebie Światowych Dniach Młodzieży spotkając się z milionami młodych ludzi, w których widział przyszłość Kościoła. Na ołtarze wyniósł 482 osoby, ogłosił błogosławionymi 1338, kreował 232 kardynałów.

2 kwietnia 2005 r. zakończył swą ziemską pielgrzymkę i powrócił do domu Ojca. W godzinie jego śmierci po Placu Św. Piotra niosło się nawoływanie wiernych „Santo Subito”. 13 maja tegoż roku zezwolono na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, 11 maja 2011 r. został ogłoszony błogosławionym, a 27 kwietnia 2014 r. spełniły się pragnienia milionów ludzi. Tego dnia wraz ze swym wielce zasłużonym poprzednikiem Janem XXIII został ogłoszonym świętym. Poczta Polska wspólnie z Pocztą Watykańską wprowadziła do obiegu okolicznościowe znaczki oraz bloczki aby upamiętnić owo wydarzenie.