Wspólna Sprawa na szerokich wodach

(Wspólna Sprawa 7)

Wiosna obfitowała w wydarzenia niezwykle ważne dla „Wspólnej Sprawy”. 28 marca 2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował Fundację Kultury Wspólna Sprawa, która zajmie się organizacją wydawnictwa naszego kwartalnika i innych przedsięwzięć. Jej statutowe cele obejmują m.in. wspieranie polskiej kultury i społeczeństwa obywatelskiego oraz krzewienie patriotyzmu i dziedzictwa narodowego Polski.

W maju „Wspólna Sprawa” została nominowana do Nagrody Kongresu Mediów Niezależnych przyznawanej za obronę prawdy w mediach. Kongres zrzesza ok. 80 podmiotów i przedsięwzięć medialnych z całej Polski. Wśród 31 nominacji znalazły się różnorodne inicjatywy i redakcje, m.in. Telewizja TRWAM, ale przede wszystkim znani publicyści, tacy jak Anita Gargas, Grzegorz Górny, Cezary Gmyz, Jacek i Michał Karnowscy, Tomasz Łysiak, Jan Pospieszalski i Wojciech Wencel. My otrzymaliśmy nominację „za inspirującą i integrującą rolę wobec środowiska lokalnego w gminie Izabelin”. Wyniki ogłoszono 8 czerwca. Nagrodę otrzymał reporter filmowy Józef Wieczorek „za systematyczne dokumentowanie działań niezależnych”, a wyróżnienia: Prezes Fundacji Pro-prawo do życia Mariusz Dzierżawski, publicysta Stanisław Michalkiewicz i właściciele łódzkiej księgarni Ewa i Waldemar Podgórscy. Honorowe Laury pośmiertne przyznano współtwórczyni „Solidarnych 2010” Barbarze Chojnackiej, blogerowi Tomaszowi Mierzwińskiemu „Seawolfowi” i fotografikowi Erazmowi Ciołkowi. Na zakończenie gali miła niespodzianka - niżej podpisanego wybrano do 15-osobowego prezydium Kongresu na najbliższą roczną kadencję.

Z kolei w kwietniu na XIX Targach Wydawców Katolickich dr Magdalena J. Chudzicka, twórczyni szaty graficznej „Wspólnej Sprawy” i autorka prezentowanej w niej „Misyjnej książki kucharskiej”, otrzymała za tę publikację Wyróżnienie FENIKS 2013 w kategorii edytorstwa. Laureatka współtworzy nasz kwartalnik od drugiego numeru, jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych (dyplom z litografii) i doktorem sztuki, a także członkiem Klubu Miłośników Izabelina i Puszczy Kampinoskiej. Wyróżniona publikacja otrzymała też świetną recenzję Naszego Dziennika pt. „Więcej niż książka kucharska”, a jest dostępna w antykwariacie „Piotruś Pan” na rogu ul. 3 Maja i Sienkiewicza. Warto dodać, że Nagrodę FENIKS 2013 w kategorii edytorstwa na XIX Targach przyznano książce „Świadkowie tajemnicy” Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia wydanej przez Rosikon press także z Izabelina i prezentowanej we „Wspólnej Sprawie” w grudniu ubiegłego roku. Ten bogato ilustrowany album opisuje relikwie Chrystusa znajdujące się w Europie. Feniksy są wręczane corocznie przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich autorom publikacji religijnych z całego kraju. W tym roku o laury ubiegało się ich ponad 220, zaś w Targach uczestniczyło ponad 140 wydawców i 20.000 czytelników. Laureatom, mistrzom edycji z Izabelina, serdecznie gratulujemy!

„Wspólna Sprawa” przystąpiła też do kompleksowego programu „Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich, sprawujących społeczną kontrolę nad działaniami władz i instytucji publicznych” realizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi państwami członkowskimi UE. Program ruszył 29 maja na konferencji prowadzonej przez prezesa SDP Krzysztofa Skowrońskiego. Jego elementami będą: portal, szkolenia, konkursy, pomoc prawna i tzw. pogotowie dziennikarskie, czyli interwencje i zawodowe wsparcie dla lokalnych dziennikarzy. Partnerem programu jest Fundacja Court Watch Polska obserwująca dziennikarskie sprawy sądowe i sporządzająca z nich raporty. Fundacja zrzesza 700 wolontariuszy w całej Polsce i uczestniczyła w ok. 13.000 rozpraw. Tak zacne towarzystwo laureatów i profesjonalistów może naszą redakcję tylko mobilizować!

Marek Gizmajer