O garbie moralnym i konsekwencjach wyborów

Joanna Zaradkiewicz

Zdecydowana większość ludzi jest głęboko przekonana, że wybrane przez nich władze w należyty, nie budzący zastrzeżeń sposób wywiązują się z powierzonych im obowiązków. Potwierdzają to fakty. Od 1995 roku od czasu utworzenia Gminy Izabelin rządzi nami niepodzielnie pewien mieszkaniec Truskawia i radni z Forum Samorządowego Gmin, mający zdecydowaną większość w radzie gminy.

Niewielu mieszkańców zadaje sobie na co dzień trud sprawdzenia, jak w rzeczywistości wygląda działalność rządzących gminą, a gdyby włożyli minimum wysiłku i przyjrzeli się poczynaniom gminnych włodarzy, to ci przyzwoici obywatele mogliby poczuć się zaskoczeni mnogością nieprawidłowości, naruszeń obowiązujących przepisów, krzywdzeniem słabszych (bo nie sprawujących władzy) oraz podejmowaniem nieefektywnych i niezgodnych z ekonomią i logiką działań wybranych władz.
 

Szczególnie boleśnie, bo na własnej skórze, przekonują się o jakości rządzenia, niewiele wspólnego mającej z zasadami demokracji, ci, którzy zostali bezpośrednio dotknięci niesprawiedliwymi lub błędnymi decyzjami wójta.


Decyzjami, które są obarczone błędami spowodowanymi brakiem kompetencji i znajomości przepisów, a czasami, co zdumiewa najbardziej, chęcią odegrania się na oponentach, których sposób zarządzania gminą nie satysfakcjonuje i którzy nie zgadzają się z praktykami będącymi zaprzeczeniem idei lokalnej demokracji samorządowej.

Przez wiele lat obserwuję jak nikły procent mieszkańców rozumie z jakich przyczyn nasza gmina oceniana jest bez porównania gorzej od wielu innych, żeby sięgnąć choćby do przykładu sąsiadującej z nią gminą Stare Babice, i jak ważne dla możliwie najpełniejszego rozwoju lokalnych społeczności jest to, komu i dlaczego powierzamy rządy. Ta decyzja przekłada się bowiem bezpośrednio na jakość naszego życia w wielu jego wymiarach i to nie tylko materialnych.
 

Ludzie, którzy protestują przeciwko lekceważeniu podstawowych zasad określonych w ustawie samorządowej, a obowiązującej urzędników gminy i wójta, postrzegani są przez niego jako wróg śmiertelny, którego należy niszczyć wszelkimi, nawet pozaprawnymi, metodami.


Wiem o czym piszę, bo mam nieszczęście należeć do tej grupy. W latach 1995 – 1998 byłam radną i wiceprzewodniczącą rady nowopowstałej gminy Izabelin. To, czego doświadczyłam ze strony obecnie i wówczas sprawującego władzę wójta i członków Forum Samorządowego, do dziś wspominam jako czas, który obnażył bezmiar niesprawiedliwości i paskudne metody zwalczania opozycji przy umiejętnym, bo zawodowo wyuczonym, pozorze praworządności. Stosowane przez rządzących tricki miały na celu niedopuszczenie „obcych” (do których zaliczano każdego, kto nie był członkiem Forum Samorządowego) do współdecydowania o kierunkach rozwoju gminy. Z premedytacją blokowano dostęp do informacji i danych będących w posiadaniu wójta i urzędników, niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji.
 

Niedawno dostałam ulotkę radnych niezależnych, która potwierdza, że od czasu objęcia rządów w Izabelinie przez Forum Samorządowe nic się nie zmieniło w sposobie sprawowania władzy. Arogancja wójta i jego radnych kwitnie. Jest tym większa, im dłużej są oni obdarzani zaufaniem i nagradzani przez wyborców przy urnach.


Może, szanowni sąsiedzi, przed kolejnymi wyborami zastanowicie się nad konsekwencjami, jakie wynikają z waszych preferencji i czy aby na pewno, z całym przekonaniem, po rzetelnej analizie, ponownie obdarzycie swoim zaufaniem obecnie rządzącą większość.

Na koniec przytoczę przykład działalności wójta i jego urzędników, naruszającej przepisy oraz zasady elementarnej przyzwoitości przy przebudowie ulicy Tetmajera. Celem tych bezprzykładnych działań jest kolejna szykana wobec mnie, pokazująca jak bezkarnie czuje się ten człowiek i jak niskie pobudki nim kierują. Przebudowę ul. Tetmajera wójt rozpoczął tuż przed wyborami samorządowymi, w drugiej połowie 2014 roku. Projekt udostępniony wcześniej mieszkańcom różnił się od realizacji w kilku kwestiach, m.in. nie naniesiono na nim lokalizacji progów spowalniających. Zachodziło więc domniemanie, że o ile progi zostaną wybudowane, będą posadowione w miejscach, w których istniały wcześniej. Jakież było moje zdumienie, kiedy na położonym przy naszej nieruchomości nowym asfalcie wycięto dość dużą prostokątną dziurę na, jak się okazało, próg spowalniający. Ułożono go dokładnie na przyłączu gazowym do naszej posesji.

Po interwencji w instytucjach nadzorujących budowę dróg w gminie Izabelin dowiedziałam się, że „progi zwalniające na ulicy Tetmajera zlokalizowane zostały według nieaktualnego projektu organizacji ruchu” i że „zarządca drogi (czyli wójt gminy) przed przystąpieniem do przebudowy drogi powinien uzgodnić z organem zarządzającym ruchem nowy projekt organizacji ruchu”. Ten obowiązek wójt zignorował. Pismo z tą informacją otrzymałam w pierwszej połowie marca bieżącego roku. W piśmie z 1 lipca roku dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował mnie, iż 29 czerwca po raz kolejny zwrócił się do wójta, tym razem o korektę złożonego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w zakresie właściwej lokalizacji oraz prawidłowego oznakowania wszystkich progów zwalniających na ulicy Tetmajera. Dlaczego? Ano dlatego, że opracowany przez gminę nowy projekt ponownie zlokalizował jeden ze spowalniaczy na przyłączu gazowym do mojego domu, co jest ponownie niezgodne z prawem, a przede wszystkim bardzo niebezpieczne, o czym władze gminy doskonale wiedzą.

 

Permanentna szykana i naruszanie obowiązujących przepisów, a przy okazji pomówienia i oczernianie oponentów, to nie są metody, którymi posługuje się przyzwoity człowiek. Jedynie ludzie przyzwoici powinni piastować stanowiska na wszystkich, nawet najniższych szczeblach władzy, o czym warto pamiętać wrzucając do urny kartę wyborczą.

 

 

Autorka: Magister sztuki; studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W Izabelinie mieszka od 1986 roku. Inicjatorka i współtwórca powstania Gminy Izabelin. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy I kadencji. Wraz z mężem wydawała pismo „kROPka".

(rys. ZYGMUNT ZARADKIEWICZ)

 

NASZ CYTAT

  • kraju_Polan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcje.jpg - 143.79 kb

 

 

 

 

 

DOBRE STRONY

Licznik odwiedzin

Odwiedza nas 126 gości oraz 0 użytkowników.

Dziś 21

W tym miesiącu 609

Od początku 92617