Bezprawie i prokuratura w Mokrych Łąkach

Marek Gizmajer

Rozbudowę oczyszczalni ścieków Mokre Łąki zakończono uroczyście we wrześniu 2013 roku zwiększając wydajność z 850 m3 do 2200 m3. Wymagało to dużego wysiłku pracowników i Zarządu tej gminnej spółki. Przewodniczący jej Rady Nadzorczej wysoko ocenił działalność Zarządu związaną z rozbudową, a przede wszystkim bieżące zarządzanie spółką. Zaproponował nawet uhonorowanie Zarządu premią. Wtedy zaczęły dziać się dziwne rzeczy.